8 jun. 2017CONFERENCIA INFORMATIVA GRATUITA
SÁBADO 17 DE JUNIO de 5 a 7 de la tarde en TERRASSA


LOS CHAKRAS COMO PUNTOS ENERGÉTICOS DE SANACIÓN

Hablaremos de los 7 Chakras principales como puntos energéticos de sanación espiritual y como activarlos a través del Reiki (imposición de manos), para conseguir la estabilidad física, emocional, mental y espiritual y resolver problemas como la ansiedad, la depresión, las adicciones, aumentar la autoestima, trabajar el ego y los apegos, superar miedos, alejarnos de personas tóxicas. Muchos de estos síntomas los arrastramos desde pequeños.

Habrá demostraciones de Reiki para quien quiera experimentar.

Presentaremos los nuevos talleres relacionados con estos temas.

A cargo del profesor: JORDI GARCIA
Día: Sábado 17 de junio
Horario: 5 a 7 de la tarde
Lugar: C/. Iscle Soler, 21 Terrassa

Confirmar asistencia
Plazas limitadas
Contacto y reserva: Núria - 622020057 o bien por Whatsapp

23 may. 2017

Taller de Mandales amb Patchwork

L'objectiu d'aquest curs és crear un Mandala utilitzant la Geometria Sagrada, la Meditació, el pèndol, el color, la música i els Olis Essencials Egipcis per connectar amb el nostre interior i treure les nostres emocions retingudes, que ens causen malestar.

MANDALA

El terme Mandala té el seu origen en el sànscrit el qual significa “cercle sagrat”, de gran contingut espiritual.

El Mandala és un  dibuix en forma circular que permet relacionar l'inconscient amb el conscient.

El fet de crear un Mandala i observar les seves formes i els seus colors, ens permet moments de relaxació i descans total, estimulant l'atenció, la concentració, la  percepció, la coordinació viso motora, la capacitat de triar, l'expressió i la creativitat.

Aporta benestar i fomenta la relaxació. S'estableix una connexió amb els aspectes profunds i interns, conscients o inconscients, expressant la bellesa, l'alegria, i fins i tot mals moments, oferint una solució.

Es pot considerar com un mecanisme de defensa contra l'estrès i l'agressivitat que puguis trobar en el teu entorn.

Detens la teva ment, et relaxes, crees bellesa, treus emocions, sents pau interior, etc...

Els Mandales actuen equilibrant els chakras per mitjà dels colors i fent meditar el costat lògic del nostre cervell a través de les formes geomètriques sagrades.

 GEOMETRIA SAGRADA

La Geometria Sagrada és la Ciència de la Creació. És una vibració, una energia essencial que està en tot i es connecta amb el tot. La vibració d'aquestes imatges ressona en el nostre inconscient i t'ajuda a obrir la ment fent aflorar l’ essència de cadascun de nosaltres.

 Els beneficis dels Mandales
Els Mandales representen la fusió del cos, l'esperit i l'ànima.
§ Fomenten la paciència.
§ Desperten els sentits.
§ Enforteixen la nostra capacitat de concentració.
§ Poden desfer bloquejos i tensions internes.
§ Redueixen l'estrès i produeix una sensació de benestar general.
§ Entrenen la memòria.
§ Desenvolupen la creativitat.
§ Ajuden a desconnectar de les preocupacions diàries.
§ Ajuden als estats d'estrès, nervis i ansietat donant  confiança i seguretat.
§ Incrementen la intuïció.
§ Milloren de l'autoestima.


LES EMOCIONS SÓN EL TEU ALIAT, NO EL TEU ENEMICLES EMOCIONS SÓN EL TEU ALIAT, NO EL TEU ENEMIC

Títol del curs: Un passeig per les emocions, per tenir cura de tu mateix i dels altres, en benefici de la teva salut emocional.

Objectius: Aprendre com gestionar ecològicament les emocions i canalitzar l'energia a fi de millorar com a persones, augmentar la qualitat de les nostres relacions i respectar i cuidar el nostre món. En aquest taller et proposem un viatge interior diferent i amb un llenguatge diferent: farem servir metàfores.

Metàfores: Porta més enllà.
Utilitza'n metàfores com a clau capaç d'obrir universos i fer conscient aquesta saviesa intuïtiva que tots porten al nostre interior.
Es tracta de què tu siguis el teu propi director, guionista i actor de la teva existència.
Nombrosos conceptes i propostes basats en l'Ecologia Emocional, senzilles i profundes aplicades a la teva vida personal i professional; i també a la teva relació amb els altres i al món que ens rodeja.

Continguts: ¿Que es Ecologia Emocional?
Conceptes. L'art de transformar positivament les emocions.
La casa de les emocions.
Conserves emocionals.
La pluja àcida (Contaminació emocional)
La casa de la paraula (Relació amb tu mateix i als altres)

Durada del taller.- 5 hores. El preu és de 40,00 € persona.
Màxim de 12 persones.


Metodología: Aplicarem teòrica combinada amb dinàmiques personals i de grup.

                 VOLS SER PART DEL PROBLEMA O PART DE LA SOL-LUCIÓ.

                        EL MÓN NO CANVIARA,  MENTRE TU NO CANVIES.

Facilitador: Antoni Martinet Reblert
Formador en Ecología emocional

Lloc: Hathor C/ Iscle Soler 21 Terrassa (Barcelona)
Data: el dia 27 maig de 2017 de 9.30 a 14.30 hores.

Per a més informació:
Núria Cortell
Tel. 651123802
nuriacortell@gmail.com

Antoni Martinet Tel.639781626 

antonimartinet@hotmail.com

29 abr. 2017

CHARLA INFORMATIVA UN PASEO POR LAS EMOCIONES

Gestionar tus emociones mejora tu salud mental.

El hecho de saber gestionarlas nos aporta una mejor salud física, emocional y social.

Cómo afectan las emociones a nuestra vida?

El objetivo de esta charla será realizar un acercamiento a las bases emocionales para aumentar nuestra perspectiva a la hora de poder conocerlas y gestionarlas de forma que nos aporten un bienestar interno.

También se propondrán pequeños talleres y cursos, donde en cada uno de ellos, se analizarán las emociones y las causas que provoca conflictos emociónalas en nosotros mismos y al entorno familiar, social y profesional.

Cuando CAMBIAMOS NOSOTROS, CAMBIA EL MUNDO

El asistencia será gratuita.
Se realizará en HATHOR, el día 5 de Mayo 2017 a las 19 horas.

Por más información e inscripciones:
Núria Cortell
Tel. 651123802
nuriacortell@gmail.com
web.- www.nuriacortell.cat
http://facebook.com/nuriapatch

ANTONI MARTINET
Tel.639781626
Mail:tonimartinet@hotmail.com
Web: http://emocioambient.webnode.es/
Facebook.com/antonio Martinet Reblert

Antoni Martinet ( Formador en Ecología emocional).


21 sept. 2016

Taller de mandales


Taller de Mandales Terapèutics
amb Patchwork

L'objectiu d'aquest curs és crear un Mandala utilitzant la Geometria Sagrada, la Meditació, el pèndol, el color, la música i els Olis Essencials Egipcis per connectar amb el nostre interior i treure les nostres emocions retingudes, que ens causen malestar.

MANDALA

El terme Mandala té el seu origen en el sànscrit el qual significa “cercle sagrat”, de gran contingut espiritual.

El Mandala és un  dibuix en forma circular que permet relacionar l'inconscient amb el conscient.

El fet de crear un Mandala i observar les seves formes i els seus colors, ens permet moments de relaxació i descans total, estimulant l'atenció, la concentració, la  percepció, la coordinació viso motora, la capacitat de triar, l'expressió i la creativitat.

Aporta benestar i fomenta la relaxació. S'estableix una connexió amb els aspectes profunds i interns, conscients o inconscients, expressant la bellesa, l'alegria, i fins i tot mals moments, oferint una solució.

Es pot considerar com un mecanisme de defensa contra l'estrès i l'agressivitat que puguis trobar en el teu entorn.

Detens la teva ment, et relaxes, crees bellesa, treus emocions, sents pau interior, etc...

Els Mandalas actuen equilibrant els chakras per mitjà dels colors i fent meditar el costat lògic del nostre cervell a través de les formes geomètriques sagrades.

GEOMETRIA SAGRADA

La Geometria Sagrada és la Ciència de la Creació. És una vibració, una energia essencial que està en tot i es connecta amb el tot. La vibració d'aquestes imatges ressona en el nostre inconscient i t'ajuda a obrir la ment fent aflorar l’ essència de cadascun de nosaltres.


Els beneficis dels Mandales
Els Mandales representen la fusió del cos, l'esperit i l'ànima.
§ Fomenten la paciència.
§ Desperten els sentits.
§ Enforteixen la nostra capacitat de concentració.
§ Poden desfer bloquejos i tensions internes.
§ Redueixen l'estrès i produeix una sensació de benestar general.
§ Entrenen la memòria.
§ Desenvolupen la creativitat.
§ Ajuden a desconnectar de les preocupacions diàries.
§ Ajuden als estats d'estrès, nervis i ansietat donant  confiança i seguretat.
§ Incrementen la intuïció.
§ Milloren de l'autoestima.19 sept. 2016

Taller de Mandalas 
Terapéuticos
en Patchwork

El objetivo de este curso es crear un Mandala utilizando la Geometría Sagrada, la Meditación, el péndulo, el color, la música y los Aceites Esenciales Egipcios para conectar con nuestro interior y sacar nuestras emociones retenidas, que nos causan malestar.

MANDALA

El término Mandala tiene su origen en el sánscrito el cual significa “círculo sagrado”, de gran contenido espiritual.

Los Mandalas son dibujos en forma circular que permiten relacionar el inconsciente con el consciente.

El hecho de crear un Mandala y observar sus formas y sus colores, nos permite momentos de relajación y descanso total, estimulando la atención, concentración, percepción, coordinación visomotora, la capacidad de elegir, la expresión y la creatividad.

Aporta bienestar y fomenta la relajación. Se establece una conexión con los aspectos profundos e internos, conscientes o inconscientes, expresando la belleza, la alegría, incluso malos momentos, ofreciendo una solución.
Se puede considerar como un mecanismo de defensa contra el estrés y la agresividad que puedas encontrar en tu entorno.

Detienes tu mente, te relajas, creas belleza, sacas emociones, sientes paz interior, etc...

Los Mandalas actúan equilibrando los chakras por medio de los colores y haciendo meditar el lado lógico de nuestro cerebro a través de las formas geométricas sagradas.

GEOMETRIA SAGRADA

La Geometría Sagrada es la Ciencia de la Creación. Es una vibración, una energía esencial que está en todo y se conecta con todo. La vibración de esas imágenes resuena en nuestro inconsciente. La geometría te ayuda a abrir tu mente y hace aflorar lo más esencial de cada uno de nosotros.

Los beneficios de los Mandalas
Los Mandalas representan la fusión del cuerpo, el espíritu y el alma.

-  Sirven de apoyo en la meditación.
-  Fomentan la paciencia.
-  Despiertan los sentidos.
-  Fortalecen nuestra capacidad de concentración.
-  Pueden deshacer bloqueos y tensiones internas.
-  Reducen el estrés y produce una sensación de bienestar general.
-  Entrenan la memoria.
-  Desarrollan la creatividad.
-  Ayudan a desconectar de las preocupaciones diarias.
-  Apoyan en la gestión de estrés, estados de nervios y ansiedad dando paso a estados de confianza y seguridad.
-  Incrementan la escucha de la intuición.
-  Mejoran de la autoestima.


Inicio del Taller: Octubre
Contacto: Núria 651 123 802
Pedir información


14 ago. 2016

Taller de Aromaterapia "Botiquín Básico"

TALLER DE AROMATERAPIA
“Botiquín Básico”

Descubre el potencial de la aromaterapia para tratar patologías físicas con aceites esenciales.
En este taller podrás aprender cómo realizar tu propio botiquín.

Impartido por Héctor O. Gambis Vereda.
Director de la Escuela de Aromaterapia Clásica y Contemporánea.

Plazas limitadas
Información y reservas - Núria 651 123 802